Manteniments integrals

MANTENIMENTS INTEGRALS

En un mercat tan competitiu, les instal·lacions d’equipament actiu dels edificis, s’ha convertit en una eina imprescindible. El seu funcionament ininterromput tots els dies de la setmana, així com un manteniment preventiu i correctiu són una de les claus de l’èxit de les empreses en els seus processos productius.

IGP CONTROL ofereix una modalitat de servei les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana o bé un servei de 24 hores els 5 dies laborals, sempre amb un temps de resposta no superior de 4 hores i en funció de l’àrea geogràfica.

El servei 24 hores amb atenció personalitzada, permet als nostres clients amb contracte de manteniment treballar de forma continuada, evitant qualsevol alentiment originada per possibles fallades en els sistemes.